<div align="center"> <h1>Dyplomy krótkofalarskie.</h1> <h3>Zestawienie dyplomów krótkofalarskich, aktualnie do zdobycia.</h3> <p>sp7jkw, dyplomy, dyplomy krótkofalarskie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.jkw2004.republika.pl/dyplomy.html" rel="nofollow">http://www.jkw2004.republika.pl/dyplomy.html</a></p> </div>